As a Motherduck take cares of her ducklings, we from Motherdock aim to support talented and creative people to grow their passion into a fulltime business. We are doing all we can to navigate it together in this turbulent time where the economy falters and jobs are lost

Zoals een moedereend voor haar eendjes zorgt, willen wij van Motherdock getalenteerde en creatieve mensen ondersteunen om hun passie te laten groeien naar een fulltime bedrijf.We doen er alles aan om er samen doorheen te navigeren in deze turbulente tijd waar de economie wankelt en banen verloren gaan.

The small businesses set up at kitchen tables are the very business that will help to rebuild the economy, drive creativity and help us to a better future.We shine a light on these amazing founders to help them grow, enabling more buyers to discover their products.

De kleine bedrijven die aan keukentafels zijn begonnen, zijn precies die bedrijven die zullen helpen de economie weer op te bouwen, de creativiteit zullen stimuleren en ons zullen helpen naar een betere toekomst.We zetten deze geweldige oprichters in het licht om ze te helpen groeien, waardoor meer kopers hun producten kunnen ontdekken.


Through our online community and online marketplace we want to connect other like minded small businesses for support and inspiration.

Via onze online community en online marktplaats willen we andere gelijkgestemde kleine bedrijven verbinden voor ondersteuning en inspiratie.